Who was your best dressed of the week?

Diane Kruger

212 votes, 20.2%
   

Kim Kardashian - In Balmain

33 votes, 3.1%
   

Diane Keaton

26 votes, 2.5%
   

Emma Watson

451 votes, 43.0%
   

Olivia Palermo

193 votes, 18.4%
   

Jennifer Lopez

103 votes, 9.8%
   

Kim Kardashian - In Valentino

30 votes, 2.9%
   

Total 1048 votes

Latest Fashion Headlines